Izpostavljeno (arhiv)


  Pošlji to sporočilo tudi na moj naslov

  iStock_000007536656XSmall
  iStock_000007536656XSmall

  Strateško usmerjana podjetja črpajo svoj uspeh tudi iz informacijskih rešitev za podporo odločanju. 

  Poslovna inteligenca in Upravljanje poslovne uspešnosti

  Integrirane rešitve načrtovanja, poročanja in analiziranja, omogočajo podjetjem usmerjanje poslovanja v zahtevnem dinamičnem okolju.

   

   

  Ob podpori aktivnih podatkov sprejemate prave odločitve.

  Povprašajte nas !!!

  MM_MS_Office

  Učinkovitejše delo – posamično, v skupini in preko celotne organizacije

  • Vizualizacija informacij
  • Učinkovito komuniciranje
  • Povečana uspešnost projektnega vodenja
  • Učinkovita uporaba Microsoft Office orodij
   MM_MS_Office