Aktivno spremljanje uresničevanja strategije

Aktivno spremljanje uresničevanja strategije

Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji podprti z razvojnimi projekti ter akcijskimi načrti tvorijo strateško mapo razvoja.

Uvajanje rešitev upravljanja poslovne uspešnosti
Uvajanje rešitev upravljanja poslovne uspešnosti

Sistematičen pristop pri oblikovanju poslovnih rešitev predstavlja nujen predpogoj za učinkovito izkoriščanje moči sodobnih informacijskih orodij.

Rešitve za podporo odločanju
Rešitve za podporo odločanju

Poglobljene analize analitikov v oddelkih kontrolinga ter hitri in jasni pregledi za management na vseh nivojih nekega sistema.

Holistično upravljanje kakovosti z modelom odličnosti in s samoocenjevanjem
Holistično upravljanje kakovosti z modelom odličnosti in s samoocenjevanjem

Sistem stalnih izboljšav zahteva dobre upravljalske prakse in disciplino načrtovanja.

Podpora uvajanju sistema stalnih izboljšav na poti odličnosti
Podpora uvajanju sistema stalnih izboljšav na poti odličnosti

Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji podprti z razvojnimi projekti ter akcijskimi načrti tvorijo strateško mapo razvoja.

Kreativno razmišljanje
Kreativno razmišljanje

S tehniko miselnih vzorcev je dosežena povečana izkoriščenost ustvarjalnosti posameznika in skupin, ne glede na področja dela ali vrsto dejavnosti.

previous arrow
next arrow

Učinkovito upravljanje poslovnih procesov

Strateško usmerjana podjetja črpajo svoj uspeh tudi iz informacijskih rešitev za podporo odločanju.

Poslovna inteligenca in Upravljanje poslovne uspešnosti

Integrirane rešitve načrtovanja, poročanja in analiziranja, omogočajo podjetjem usmerjanje poslovanja v zahtevnem dinamičnem okolju.

 

Povprašajte nas!

RMC Pro d.o.o.

Brilejeva 7, 1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 236-36-33,

Fax: +386 (0)1 236-36-30

info@rmc.si


    Pošlji to sporočilo tudi na moj naslov