Tag Archive : windows

 

  • Vpogledi prioritet,
  • Pametni filtri,
  • Vpogledi urnikov,
  • Čarovnik nadzornih plošč,
  • Orodja za podporo strateškemu upravljanju (12 novih vzorcev),
  • Objavljanje in distribucija interaktivnih predstavitev,
  • Razširjeno upravljanje z datotekami (Dropbox, OneDrive),
  • Izboljšana podpora projektnemu vodenju in
  • še mnogo več.

 

Sledite povezavi za predstavitev novosti.


V spletnem seminarju bodo predstavljene zahtevnejše funkcionalnosti orodja MindManager 9 (MM9).

Vključite se in spoznajte načine za izboljšanje nadzora nad vašimi opravili ter projekti z uporabo MM9 časovnih diagramov (Gantt diagram), z oblikovanjem dinamičnih MS Outlook pregledov z zahtevanimi e-sporočili, opravili, opombami ter sestanki, s kreiranjem predstavitev ter disprojekcij in … prijavite se.

Mindjet MindManager je orodje za informacijsko mapiranje, ki poslovnim uporabnikom nudi učinkovito podporo pri snovanju konceptov, organiziranju dejstev, razvoju aktivnosti strategij, načrtovanju projektov in komuniciranju rezultatov, tako individualno kot tudi preko delovnih/projektnih skupin.

MindManager informacijske mape nudijo intuitiven grafični okvir za zapis informacij, za analiziranje zahtevnih razmerij in za določanje prioritet. Enostaven uvoz podatkov ter integrabilnost z MS Outlook, Office, Project in SharePoint omogočata uporabnikom celovit pregled nad delovnimi obveznostmi.