Tag Archive : velikih


5 primerov uporabnosti orodja MindManager in miselnih vzorcev

Torek, 19.05.2015, 14:00 – 15:00 – prijavite se!

Pet naslovov, ki bodo pustili pečat v vašem razmišljanju in lahko pozitivno vplivajo na način organiziranja vašega dela v prihodnje.

  • Reševanje problemov in odločanje, ali kako izboljšati predstavitev ideje
  • Organiziranje sestankov in obveščanja, ali kako izboljšati produktivnost
  • Upravljanje informacij, ali kako zagotoviti višjo stopnjo razumljivosti
  • Priprava projekta, ali kako pristopiti k snovanju projektov
  • Strateško in poslovno načrtovanje

Bodite inovativni!


Projektno vodenje – obvladovanje velikih projektov

Četrtek, 28.05.2015, 14:00 – 15:00 – prijavite se!

Veliko uporabnikov pozna MindManager kot odlično orodje za upravljanje z vsakodnevnimi projekti. Ali je primeren tudi za upravljanje velikih projektov? Odgovor je odločen DA. Na spletinarju bodo predstavljeni nekateri izzivi velikih projektov, ki jih MindManager uspešno rešuje.

  • Centralizacija vseh informacij povezanih s projektom.
  • Povečana agilnost kompleksnejših orodij za projektno upravljanje (e.g., MS Project).
  • uporaba formul za pripravo napovedi in potrebnih sredstev projekta.
  • Enostavnost projektnega vodenja: razbijanje kompleksnosti, enostaven prenos informacij, prepoznavanje tveganj.
  • Priprava projektnih vzorcev za standardizacijo internega projektnega vodenja (e.g., PRINCE2, RASCI, PMI, …).

Seminar je namenjen začetnikom in projektnim vodjem, ki pri delu uporabljajo kalkulacije (MindManager).

Bodite kreativni!