Tag Archive : tem

Si želite poenostaviti delo pri snovanju vaših projektov, konceptov, razvojnih načrtov?
Ste zamudili webinar, ki ga je pripravil Mindjet 29.04.2014? Sledite povezavi in si oglejte celoten webinar. Datoteko, ki vam bo pomagala slediti seminarju, najdete na tem naslovu.


Mindjet za Mac uporabnike.

Četrtek, 06.12.2012, 15:00 – 15:45 – prijavite se!

Iščete boljši način za hitro zapisovanje informacij? Želite imeti ves čas sestanka/projekta/načrtovanj pred seboj ključne/obdelane/odprte teme? Želite jasen pregled in zapis dogovorjenih nalog?

Skozi seminar boste spoznali kako si lahko z Mindjet orodjem pomagate pri svojem delu.

  • Kako podpreti finančno načrtovanje.
  • Orodja analize in Gantt diagram.
  • Načrtovanje in upravljanje osebnih opravil.
  • Spletno shranjevanje in dostop do podatkov preko mobilnih naprav – delo v oblaku.

Bodite kreativni!


Upravljanje opravil.

Torek, 11.12.2012, 15:00 – 15:45 – prijavite se!

Naučite se kako lahko z Mindjet rešitvami in z vizualizacijo informacij izboljšate proces načrtovanja projektov in upravljanja tveganj.

Bodite inovativni!


Postavite stvari v red.

Četrtek, 13.12.2012, 15:00 – 15:45 – prijavite se!

V tem seminarju bo g. David Allan predstavil tehniko razvoja osebne učinkovitosti, ki jo predstavlja tudi v svoji knjižni uspešnici z naslovom Getting Things Done. Pri tem se opira na postavljanje seznamov opravil, ki so procesirana samo, ko/če so relevantna. Ta način pomaga ljudem pri postavljanju prioritet in zmanjšuje potrebe po delovanju v krču urgentnosti in na način “gašenja požarov”.

Bodite učinkoviti!

Povečajte lastno učinkovitost in učinkovitost delovnih skupin.

Doseganje napredka v rezultatih uravnoteženega nabora kazalnikov zagotavlja odličnim organizacijam udejanjanje njihovega poslanstva in razvoj v smeri vizijepregled nad dolgoročnimi in kratkoročnimi prednostnimi nalogami (delovanje, zaposleni, partnerji, odjemalci, družba) in jasno razumevanje vzročno posledičnih razmerij.

Raziskave kažejo, da imajo najuspešnejše organizacije vzpostavljen uravnotežen nabor kazalnikov delovanja in dojemanja organizacije, tako na strateškem kot tudi na operativnem nivoju, preko katerega spremljajo in vrednotijo trenutno stanje in še bolj pomembno, tudi svoj napredek. Pri tem v fazi načrtovanja določajo želene rezultate in si zastavljajo cilje v smeri uresničevanja poslanstva ter doseganja vizije, pa tudi na podlagi primerjav svojega poslovanja z drugimi organizacijami v izbranem segmentu.

Za celotno besedilo sledite povezavi.

Morda se kriza še ni umirila in morda je pred nami še obdobje zatiskanja pasov. Ne želimo o tem!!!

Pismo naslavljamo na tiste, ki želijo svoje moči usmeriti v pravo smer. V poslovnem svetu bodo to prav gotovo tisti, ki bodo znali obvladovati svoje poslovanje, dvigati prihodke, nižati stroške, ob tem tudi izboljšati odnose s svojimi partnerji in motivirati zaposlene.

Za celotno besedilo sledite povezavi.