Tag Archive : skladno

  • Izdelava analiz stanja računovodskih sistemov v podjetjih.
  • Izdelava načrtov in podpora pri razvoju računovodskih sistemov.
  • Opredelitev organizacijske strukture podjetij z opredelitvijo internih enot, stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev.
  • Opredelitev kontnega načrta strukturiranega podjetja.
  • Priprava sistemov krogotoka finančno-računovodske dokumentacije.
  • Podpora pri oblikovanju Pravilnika o računovodstvu (skladno s SRS).
  • Svetovanje na področju davkov in davčnega načrtovanja.
  • Podpora pri izdelavi sistemov obračunavanja DDV.
iStock_000011886859XSmall

Sodelovanje lahko razširimo na podporo pri izvajanju projektov (prevzem določenih aktivnosti) in z vključevanjem v delo projektnih skupin.

Na osnovi analize poslovnega problema in izdelane sinteze ugotovitev pripravimo variantne in končni predlog nadaljnjega razreševanja poslovnega problema, ki ga potrdi naročnik.

V nadaljevalnih fazah razreševanje poslovnega problema se lahko dogovorimo za prevzem izvedbe dela predvidenih aktivnosti.

Skladno z razporeditvijo nalog v projektu opredelimo odgovornosti in pristojnosti vključenih v projekt (naročnik ÷ svetovalec-izvajalec).

V vseh fazah sodelovanja ali samostojnega izvajanja posameznih aktivnosti sledimo natančno določenemu vsebinskemu in terminskemu načrtu.

iStock_000011886859XSmall