Tag Archive : rmc

rast1_m

rast1_mV preteklih letih delovanja smo pridobili dragocene izkušnje iz številnih projektov.

V različnih projektih smo skupaj z naročniki oblikovali dobre rešitve; predvsem na področjih aktivnega upravljanja poslovne uspešnosti (strateško in letno načrtovanje, spremljanje uresničevanja strategije s sistemom uravnoteženih kazalnikov, usmerjanje k dobičku, uvedbe kontrolinga – strateški in operativni nivo, upravljanja donosnosti izdelkov in strank, vodenje prodaje, strateško vodenje nabave, HRM – upravljanje razvoja kadrov, vpeljava ključnih poslovnih indikatorjev ter iskanje poti doseganja odličnosti in vzpostavljanje sistema stalnih izboljšav).

Pri iskanju rešitev se poskušamo primerjati z najuspešnejšimi in vključevati izkušnje širšega okolja najuspešnejših evropskih podjetij.rast2_m

RMC je v organizacijah sodeloval pri izvajanju projektov za različne ravni in različna področja managementa.

Vključeni smo bili v različne vrste projektov in smo tako sodelovali pri uvajanju izboljšav v vseh delih procesov vodenja – od zagotavljanja informacij, pa preko postavljanja sistemov odločanja, do spremljanja uresničevanja dogovorjenih akcijskih načrtov.

Kontaktna oseba: Rafko Medved, direktor

RMC Pro d.o.o.
Brilejeva 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. ++386-(0)1-236-36-33
Fax ++386-(0)1-236-36-30
e-mail: info@rmc.si

RMC Pro d.o.o., PE r&r
Goriška c. 44
3320 Velenje
Slovenija

Tel. ++386-(0)1-236-36-33
Fax ++386-(0)1-236-36-30
e-mail: info@rmc.si

 

Zastopnik

zastopnik: Medved Rafko, direktor

Osnovni podatki 

kratko ime:  RMC Pro, d.o.o. 
popolno ime: RMC Pro, projekti in naložbe, d.o.o.
naslov: Brilejeva ulica 7
pošta: SI-1000 Ljubljana
država: Slovenija
telefon: ++386-(0)1 236 36 33
telefaks: ++386-(0)1 236 36 30
e-pošta: info@rmc.si

Identifikacijski podatki 

glavna dejavnost:  62.020 (Svetovanje o računalniških nap.in progr.) 
matična številka:  3336719000 
ID DDV:   SI84324708
transakcijski računi: IBAN SI56 0204 4025 7249 090 NLB d.d., Ljubljana

Podatki o ustanovitvi 

datum vpisa pri registrskem organu: 29.05.2008
registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana
pravnoorg. oblika: Družba z omejeno odgovornostjo

Osnovni podatki enote

popolno ime: RMC Pro, projekti in naložbe, d.o.o., Poslovna enota raziskave in razvoj
kratko ime:  RMC Pro, d.o.o., PE r&r
naslov: Goriška c. 44
pošta: SI-3320 Velenje
država: Slovenija
telefon: ++386-(0)1 236 36 33
telefaks: ++386-(0)1 236 36 30
e-pošta: info@rmc.si

Identifikacijski podatki 

matična številka:  3336719002
ID DDV:  SI84324708
Podatki o ustanovitvi 
datum vpisa pri registrskem organu: 23.02.2018
registrski organ: AJPES, izpostava Ljubljana
zastopnik: Medved Rafko, vodja poslovne enote
pravnoorg. oblika: Poslovna enota

Pravno obvestilo

Z obiskom teh spletnih strani ste zavezani k spoštovanju v nadaljevanju navedenih pogojev.

Avtorska zaščita objavljenih vsebin

To spletno stran, ki vključuje vstopno stran s pripadajočo domeno in vse druge pripadajoče spletne strani ter domene (v nadaljevanju samo “spletna stran”), upravlja družba RMC Pro d.o.o. (v nadaljevanju samo “RMC”). Spletna stran skupaj z vsemi svojimi deli, kot so podatki, besedila in fotografije, je avtorsko zaščitena.
Objavljeni materiali, ki predstavljajo avtorsko delo tretjih oseb, so objavljeni z njihovim dovoljenjem. RMC izjavlja, da z objavo materialov na tej strani in pripadajočih straneh niso kršene avtorske pravice drugih.
RMC dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiva s spletne strani izključno za nejavno in nekomercialno rabo ter v informativne namene, pod pogojem, da se v kopijah ohrani obvestilo o avtorski pravici iz naslova lastništva. Prepovedani so kakršnakoli raba, reprodukcija, sprememba in javno prikazovanje gradiva s te spletne strani brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja RMC.

Varovanje podatkov

Pri komuniciranju z RMC boste pri registraciji in morda tudi kasneje vprašani o vaših osebnih podatkih. Vse osebne podatke bomo  obravnavali skrbno, strogo zaupno in z upoštevanjem zakonskih določil državnega zakona o varovanju podatkov.
Vaše podatke ne bomo posedovali tretjim osebam, razen v primeru, ko bi bila takšna zahteva naslovljena na nas v skladu z veljavno zakonodajo.
Na vašo željo bomo vaše podatke umaknili iz naših internih delovnih podatkovnih baz.
Kljub temu, da bo RMC s podatki ravnal skrbno, RMC ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru neustrezne uporabe osebnih podatkov, do katere bi lahko prišlo v primeru kraje podatkov (npr., vdor v podatkovno bazo ali nepooblaščena uporaba uporabniških imen ter vstopnih gesel, …) ali drugače.

Omejevanje odgovornosti

Vse na tem spletnem mestu prikazane slike, besedila in druge storitve predstavljajo zgolj informativno vsebino, pri čemer si RMC pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega ali naknadnega obvestila.

RMC ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi jo lahko utrpel uporabnik vsebin ter informacij s te spletne strani.

Kljub temu, da poskuša RMC preko spletnih vsebin pokazati na nekatere koristne povezave in vsebine spletnih strani tretjih oseb, RMC ne daje zagotovil glede vsebinske, tehnološke (npr., virusi) in druge ustreznosti teh strani in zato tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti glede uporabe spletnih strani tretjih oseb.

V mesecu decembru RMC pristopa k celoviti prenovi spletnih strani. Te bodo v novi obliki vključevale predstavitev celotne dejavnost podjetja, ki se je v zadnjih dveh letih močno razširila. Strani bodo predstavljaje tudi začetek oblikovanja spletnega portala za podporo uporabnikom.