Tag Archive : poslovanje

Doseganje napredka v rezultatih uravnoteženega nabora kazalnikov zagotavlja odličnim organizacijam udejanjanje njihovega poslanstva in razvoj v smeri vizijepregled nad dolgoročnimi in kratkoročnimi prednostnimi nalogami (delovanje, zaposleni, partnerji, odjemalci, družba) in jasno razumevanje vzročno posledičnih razmerij.

Raziskave kažejo, da imajo najuspešnejše organizacije vzpostavljen uravnotežen nabor kazalnikov delovanja in dojemanja organizacije, tako na strateškem kot tudi na operativnem nivoju, preko katerega spremljajo in vrednotijo trenutno stanje in še bolj pomembno, tudi svoj napredek. Pri tem v fazi načrtovanja določajo želene rezultate in si zastavljajo cilje v smeri uresničevanja poslanstva ter doseganja vizije, pa tudi na podlagi primerjav svojega poslovanja z drugimi organizacijami v izbranem segmentu.

Za celotno besedilo sledite povezavi.

Morda se kriza še ni umirila in morda je pred nami še obdobje zatiskanja pasov. Ne želimo o tem!!!

Pismo naslavljamo na tiste, ki želijo svoje moči usmeriti v pravo smer. V poslovnem svetu bodo to prav gotovo tisti, ki bodo znali obvladovati svoje poslovanje, dvigati prihodke, nižati stroške, ob tem tudi izboljšati odnose s svojimi partnerji in motivirati zaposlene.

Za celotno besedilo sledite povezavi.