Tag Archive : odločitev

Vzpostavitev BI sistema za podporo upravljalskim procesom

Sistematičen pristop k načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju postavljanja in izvajanja poslovne strategije.


Razvoj kontrolinga na osnovi OLAP orodij

Izkoriščanje prednosti sodobne multidimenzijske OLAP podatkovne platforme za analiziranje podatkov in sprejemanje poslovnih odločitev.


Sistemi za podporo odločanju

Vsebinska vprašanja in odgovori, ki jih mora podjetje pridobiti pred začetkom prenove informacijskega sistema.


Projektno vodenje

Sistematičen pristop k načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju aktivnosti, ki jih povezuje enotno zastavljen cilj.


iStock_000006840335XSmall

Poglobljene analize analitikov v oddelkih kontrolinga ter hitri in jasni pregledi za management na vseh nivojih nekega sistema.

Sodobna in celovita platforma za načrtovanje, nadzor in analize ter poročanje podpira uporabnike pri izvajanju kompleksnih analiz in pri proučevanju trendov ter napovedovanju prihodnjih gibanj.

dobre poslovne rešitve & prava tehnologija => pravočasne in premišljene odločitve


Ustvarjate organizacijo, ki:

  • ima management, ki ve, da je poslovanje odvisno od pravočasnih in pravilnih odločitev;
  • ima vodje, ki se odločajo na osnovi pravočasnih in točnih informacij in ki poznajo metode odločanja ter s tem povečujejo verjetnost in pravočasnost odločitev;
  • ima sistematično zasnovan poročilni sistem na osnovi potreb in ne samo na osnovi razpoložljivih informacij;
  • ima cenovno učinkovit poročilni sistem, katerega stroški oskrbovanja z informacijami so minimalni, ker maksimalno izrablja možnosti sodobne informacijske tehnologije;
  • ima sistem v katerem planerji in analitiki v oddelkih kontrolinga ne porabljajo časa samo s pripravo podatkov temveč nudijo pomoč vodjem pri odločanju?

Verjetnost uresničitve vaših ciljev v sodelovanju z nami je velika, ker:

  • dobro poznavanje virov podatkov in metod poslovnega odločanja vgrajujemo v vse naše poslovne rešitve za podporo vodenja;
  • uporabljamo sodobno multidimenzijsko podatkovno tehnologijo OLAP za pripravo podatkovnih struktur in izdelavo poročil;
  • smo vztrajni pri premagovanju težav, ki se pojavljajo pri iskanju najboljših rešitev.