Tag Archive : obliki


Opravite delo učinkovito. Z MindManager 2012 je to enostavneje.

Torek, 17.04.2012, 15:00 – 15:45 – prijavite se!

Pri delu se danes srečujemo z vedno večjimi količinami podatkov, ki jih je potrebno obdelati, analizirati in posredovati v obliki poročil naprej. Nov način vpogleda v dnevna opravila z uporabo MindManager informacijskih map omogoča vam in vašim sodelavcem povišano stopnjo kreativnosti in inovativnosti.

Skozi seminar boste spoznali kako lahko z metodo vizualiziranja opravite delo bolje in kakšna je uporabnost za člane skupine, ki delijo skupne cilje.

  • Hitro zajemanje idej, načrtov, opravil, strategij in aktivnosti!
  • Sproščanje inovativnosti z nadgrajevanjem obstoječih vzorcev.
  • Raziskovanje, pregledovanje in ocenjevanje v enem pregledu.
  • Upravljanje konceptov, odvisnosti in prioritet.
  • Hitro obvladovanje (dnevnih) sprememb.
  • Učinkovito vključevanje in obvladovanje podlag za sprejemanje odločitev.

Opravite svoje delo dobro!


MindManager – vizualizacija idej, konceptov, informacij

Torek, 24.04.2012,  11:30 – 12:15 – prijavite se!

Hitro in pregledno zapisovanje pomembnih informacij, idej ter zahtev v urejeni vizualni obliki, ki omogoča preglednost in hitro prepoznavanje povezav ter odvisnosti med gradniki.

  • Uporaba vizualizacije pri načrtovanju in upravljanju projektov.
  • Upravljanje strukturiranost raziskav.
  • Hitro zbiranje in urejanje informacij.
  • Boljša priprava in izvajanje sestankov ter delavnic.

Povečajte lastno učinkovitost in učinkovitost delovnih skupin.