Tag Archive : nam


Podpora poslovnemu odločanju in reševanju problemov

Torek, 27.01.2015, 11:00 – 11:30 – prijavite se!

Izboljšajte sposobnosti vodenja poslovanja skozi celotno organizacijo. Pridružite se nam na webinarju in spoznajte kako lahko MindManager izboljša učinkovitost dela in upravljanja poslovnih aktivnosti.

  • MindManager & poslovne aplikacije.
  • Podpora vodenju projektov.
  • Urejanje in strukturiranje informacij z vizualizacijo.
  • Dvig produktivnosti in merljivi rezultati izboljšav.

Bodite učinkoviti – povečajte lastno učinkovitost in učinkovitost delovnih skupin.


MindManager & Nabavna služba

Četrtek, 28.08.2014, 11:00 – 11:45 – prijavite se!

Izboljšajte sposobnost nabave materiala, blaga in storitev znotraj celotne organizacije. Izzivi nabavnih oddelkov danes so kompleksnejši kot kdajkoli prej, izvajanje nalog pa vključuje veliko več kot zgolj pogajalske in nabavne odločitve. Nabavni oddelki potrebujejo trdno oporo pri vzpostavljanju in ohranjanju optimalnega razmerja med velikim številom ponudnikov in dnevnimi zahtevami sodelavcev. Pridružite se nam na webinarju in spoznajte kako lahko MindManager skrajša potreben čas in zviša učinkovitost vsakdanjih delovnih obveznostih nabavnih oddelkov.

  • Primerjave in vrednotenje ponudbe različnih dobaviteljev.
  • Kako vzpostaviti sistem komuniciranja in letne načrte delovnih skupin.
  • Upravljanje skladnosti izdelkov in licenc. 
  • Napotki in primeri dobrih praks več vlad in velikih mednarodnih organizacij.
  • Pregledno vodenje pogajanj za podporo odločanju.

 

Povečajte lastno učinkovitost in učinkovitost vaših delovnih skupin.