Tag Archive : microsoft

MM_MS_Office

Učinkovitejše delo – posamično, v skupini in preko celotne organizacije

  • Vizualizacija informacij
  • Učinkovito komuniciranje
  • Povečana uspešnost projektnega vodenja
  • Učinkovita uporaba Microsoft Office orodij
 MM_MS_Office