Tag Archive : krogotoka

  • Izdelava analiz stanja računovodskih sistemov v podjetjih.
  • Izdelava načrtov in podpora pri razvoju računovodskih sistemov.
  • Opredelitev organizacijske strukture podjetij z opredelitvijo internih enot, stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev.
  • Opredelitev kontnega načrta strukturiranega podjetja.
  • Priprava sistemov krogotoka finančno-računovodske dokumentacije.
  • Podpora pri oblikovanju Pravilnika o računovodstvu (skladno s SRS).
  • Svetovanje na področju davkov in davčnega načrtovanja.
  • Podpora pri izdelavi sistemov obračunavanja DDV.