Tag Archive : komunikacija

Projekt_2

Projektni pristop

Z naročnikom sodelujemo pri izvedbi posameznih enkratnih projektov po poslovnih področjih.

Dogovorimo se za pokrivanje posameznih strokovnih področij znotraj večjih enkratnih projektov. Sodelovanje lahko oblikujemo v obliki vodenja ali sodelovanja pri delu projektnih skupin.

Postavitev metodologije

Skupaj določimo principe načrtovanja, spremljanja, administriranja in kontroliranja potrebnih aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Zasledujemo globalno uveljavljene principe projektnega vodenja.

Vodenje in upravljanje projektov

 • Celovitost projekta
 • Vsebinski obseg
 • Časovni potek
 • Stroški projekta
 • Kakovost
 • Človeški viri
 • Komunikacija, Poročanje
 • Upravljanje tveganj
 • Nabava potrebnih resursov

Raziskave v svetu potrjujejo, da strategije in uvajanje sprememb v podjetjih ostaja neizvedeno ali slabo izvedeno, če ni ustreznega managementa projektov!

Projekt_2

macUpgrd

 


MindManager informacijske mape predstavljajo najučinkovitejši način za zapisovanje, urejanje in predstavljanje idej, informacij ter projektov.

macUpgrdSpoznajte funkcionalnosti MindManager 9 za Apple Mac.

Kratek uvajalni semniar z novostmi, ki jih ponuja najnovejša različica orodja:

 • izboljšana komunikacija in sodelovanje z interaktivnim načinom predstavitev;
 • hitrejše zajemanje informacij v procesu viharjenja možgan;
 • poenostavljena uporaba orodja z izboljšanimi meniji;
 • in še veliko več.

(V prihajanju – sledite novicam na naših spletnih straneh.)