Tag Archive : izvajanja

 


Dnevno spremljanje izvajanja projektov – hitro & enostavno z MindManager

 

Četrtek, 23.04.2015, 15:00 – 15:45 – prijavite se!

Mindjet je oblikovan tako, da nudi poslovnemu uporabniku najboljše s področja informacijskega mapiranja. Naučite se kako lahko z Mindjet rešitvami in z vizualizacijo informacij izboljšate proces načrtovanja projektov in upravljanja tveganj.

  • Sodelujte s člani projektnih skupin pri prepoznavanju ključnih elementov.
  • Razporedite naloge in jih časovno omejite.
  • Razporedite resurse, povežite naloge z izvajalci in ohranite projekte v dogovorjenih časovnih okvirjih.
  • Vizualizirajte dokumente in si poenostavite iskanje datotek.

Bodite inovativni!