Tag Archive : distribucija

 

  • Vpogledi prioritet,
  • Pametni filtri,
  • Vpogledi urnikov,
  • Čarovnik nadzornih plošč,
  • Orodja za podporo strateškemu upravljanju (12 novih vzorcev),
  • Objavljanje in distribucija interaktivnih predstavitev,
  • Razširjeno upravljanje z datotekami (Dropbox, OneDrive),
  • Izboljšana podpora projektnemu vodenju in
  • še mnogo več.

 

Sledite povezavi za predstavitev novosti.

 


 

Spoznajte funkcionalnosti MindManager MapShare.

Seminar je namenjen uporabnikom MindManager in posameznikom iz IT oddelkov v okoljih kjer uporabljajo Microsoft SharePoint.

Časovno in stroškovno učinkovita distribucija informacijskih map preko celotne organizacije z uporabo MindManager MapShare in SharePoint.

MindManager uporabniki lahko učinkovito in varno izmenjujejo podatke v informacijskih mapah v varnem zavetju požarnega zidu.

Vsi člani skupine lahko preko standardnih brsklanikov dostopajo do podatkov v dinamičnih informacijskih portalih, ki so jih za njih pripravili drugi uporabniki MindManager orodja.

Kratek uvajalni semniar z novostmi, ki jih ponuja MapShare – izboljšana komunikacija in sodelovanje z interaktivnim načinom predstavitev.