MIK rešitve

Sistemi za podporo odločanju potrebujejo visoko zmogljive podatkovne zbirke, ki omogočajo hitre in fleksibilne analize razpoložljivih informacij. MIK-OLAP (On Line Analytical Processing) je specializirana in poslovno orientirana multidimenzionalna podatkovna platforma.

symbol-mik-olapMIK-OLAP podatkovni strežnik
MIK-OLAP strežniška oprema predstavlja rezultat MIK-ovih 20-letnih izkušenj na področju managerskih (direktorskih) informacijskih sistemov. Omogoča izredno hitre in fleksibilne analize informacij ter integracijo vseh poslovnih funkcij. Je zelo primerna podatkovna zbirka za uporabo v dinamičnih okoljih, kjer se pogoji poslovanja pogosto spreminjajo.

Hitrost je pomembna prednost MIK-OLAP okolja
Odzivni čas pri vpogledih in analizah je izrazito krajši kot pri primerljivih sistemih. Standardi učinkovitosti se stalno izboljšujejo, npr. optimizacija skladiščenja podatkov.

Integrirane poslovno-analitične funkcije
Številne poslovne funkcije, kot npr. preračuni deviznih tečajev, zbiranje podatkov in računanje povprečnih vrednosti so že avtomatično vključene v bazo.

Multidimenzijska analiza
Pregledi in vpogledi za uporabnike so prilagodljivi in spremenljivi; Multidimenzijske strukture omogočajo izvajanje in analiziranje več pregledov istočasno, brez vpliva na odzivni čas. MIK-OLAP omogoča učinkovito upravljanje z multidimenzijskimi podatkovnimi zbirkami, kar omogoča hitre in fleksibilne analize na vseh področjih vodenja in upravljanja:

 • kontroling kadrov, stroškov dela,
 • kontroling stroškov,
 • kontroling poslovnega izida profitnih centrov,
 • kontroling proizvodov, storitev in procesov,
 • naložbeni kontroling,
 • marketinški informacijski sistem,
 • prodajni informacijski sistem,
 • nabavni informacijski sistem,
 • informacijski sistemi za logistiko,
 • spremljanje ponudbe in povpraševanja,
 • ... .
MultidimenzPM

Vsi MIK-BIS moduli črpajo podatke iz ene MIK-OLAP multidimenzijske podatkovne baze, ki se lahko polni preko različnih podatkovnih virov (npr., ERP, podatkovna skladišča, zunanji viri, ...). Posamezni moduli nudijo dostop do podatkov na vseh nivojih, od podrobnih analiz v kontrolingu do hitrih pregledov in zanesljivih napovedi za management. Poročila, grafične analize in predstavitve se pripravijo vnaprej ali na zahtevo, brez programiranja – hitro in fleksibilno, tako da posamezen uporabnik dobi samo tiste rezultate, ki jih potrebuje.

symbol-mik-graphicsMIK-BIS Graphics – obsežne on-line grafične analize z integriranimi analitičnimi funkcijami. Možnost dodatne naknadne obdelave analiz (označevanje, dopisovanje besedil, ipd.).

symbol-mik-tableMIK-BIS Table – orodje za izvajanje tabelaričnih analiz. Uporaba vseh poslovno-ekonomskih analiz na hierarhičnih tabelah s poglabljanjem. Enostavno dodajanje izračunanih stolpcev, označevanje celic, semaforska in ABC analiza v tabeli, ... .

symbol-mik-presentationMIK-BIS Presentation – omogoča enostavno izgradnjo namenskih aplikacij (portalov) s prilagojenim uporabniškim vmesnikom. Aplikacije vsebujejo grafične in tabelarične analize, slike, besedila, izbirna polja, vnosna polja, gumbe, ipd. Modul omogoča varno delo oddaljenih uporabnikov preko interneta (t.j., brskalnikov) na dokumentih, shranjenih v centralnem strežniku.

MIK-BIS Statistics – statistična obdelava s prek 50 statističnimi funkcijami.

symbol-mik-sqlMIK-BIS SQL Connector – vključitev relacijskih podatkovnih virov v analize, predstavitve in poročila. Omogoči tudi neposreden dostop in pregledovanje posameznih transakcij, shranjenih v operativnem sistemu (drill-through).

MIK-BIS Input – kontrolirani vnosi podatkov (tudi preko Interneta) - enostavno planiranje preko omrežja Internet.

symbol-mik-xlreportMIK-BIS XLREPORT – izdelava poročil in planiranje v MS Excel. Možnost izdelave prilagojenih, večstopenjskih poročil z nadzorovanimi vnosi. MIK XLRpt omogoča dinamičen dostop do podatkov v multidimenzijskih podatkovnih strukturah. XLRpt nudi poleg vseh Excelovih funkcij še MIK analitične funkcionalnosti: hiter dostop do podatkov, vrtanje v globino, spreminjanje dimenzij v stolpcih in vrsticah tabel s funkcijo "povleci & spusti", oblikovanje tabelarnih poročil z uporabo multidimenzijskih struktur in neposredno zapisovanje (npr., načrtovanje) v podatkovno bazo MIK-OLAP.

symbol-mik-mapsMIK-BIS Maps – prikaz analitičnih podatkov na geografskih in drugih prikazih prostora.

MIK-BIS Mail Connector – povezava s poštnimi sistemi za razpošiljanje analiz, poročil in dokumentov preko elektronske pošte.


MIK okolje omogoča uporabnikom interaktiven dostop do podatkov v multidimenzijskih strukturah in natančno oblikovanje specifičnih potreb po informacijah za pripravo podlag poslovnega odločanja.

Integrirane poslovne funkcije
Enostavna uporaba in jasno strukturirane podatkovne strukture omogočajo hitro oblikovanje grafičnih in tabelaričnih vzorcev poročil, ki so aktivno povezani s podatkovno bazo poslovnega modela.

Podpora analiziranju
Standardne poslovne analize so sestavni del osnovnih modulov:

 • primerjave s predhodnim letom/predhodnim obdobjem,
 • primerjave plan/dejansko (planirano-realizirano),
 • lestvice,
 • izračuni indeksov,
 • kumulative/obdobne kumulative,
 • možnost izbiranja in sortiranja podatkov (Top 10 in ostale enote),
 • odmiki,
 • "skrivanje" vrstic in stolpcev z vrednostjo nič,
 • ABC analize,
 • ... .

Brez programiranja in brez pomoči IT oddelkov lahko poslovni uporabniki čas, ki bi ga potrebovali za pripravo podatkov in poročil, koristno uporabijo za analiziranje rezultatov.

symbol-mik-plannerRešitve korporativnega načrtovanja z MIK-BIS opremo predstavljajo po naročilu pripravljeno integrirano orodje za načrtovanje, ki je preko pripravljenih podatkovnih struktur popolnoma prilagojeno specifičnim potrebam posameznega podjetja oz. skupine podjetij.

Preverjena in zanesljiva tehnologija
Tehnologija podatkovne baze omogoča univerzalno platformo za postopke načrtovanja, poročanja in druge postopke obdelave podatkov (npr. formalnega konsolidiranja).

Rekordno kratki časi implementacije
Modularna struktura rešitev in predpripravljeni vmesniki omogočajo implementacijo v rekordno kratkem času.

Integrirano načrtovanje
Preslikava strukture korporacije v okolje podatkovnega modela omogoča operativno načrtovanje (prodaja, posredni stroški režije, naložbe, posojila, ....) in preko vertikalne integracije hkratno vzpostavljanje podatkov korporativnega načrtovanja. Pri tem se preko horizontalne integracije avtomatično povezujejo izkaz stanja, izkaz poslovnega izida in finančnega toka. Vse to močno skrajša potreben čas za pripravo korporativnih načrtov in minimizira možnosti napak.

Proaktivna vloga
Napovedovanje prihodnjih gibanj predstavlja temelj jutrišnjega uspeha. Ker napovedovanje temelji na predpostavkah in vključuje različne scenarije, mora podjetje ob dejanskem razvoju dogodkov, učinke hitro prepoznati in ustrezno ukrepati. Dopolnilni modul za upravljanja tveganj nudi podjetju dodatno varnost.


symbol-mik-oneUsmerjanje poslovanja v dinamičnem okolju zahteva ne samo prepoznavanje potencialnih nevarnosti in priložnosti temveč tudi njihovo vrednotenje. MIK okolje lahko nudi podjetjem podporo pri prepoznavanju finančnih vplivov potencialnih nevarnosti in prihajajočih priložnosti.

Razumevanje trenutnega položaja
MIK rešitve podpirajo management pri odkrivanju in nadzorovanju potencialnih tveganj v zgodnjih fazah. Management preko pripravljenih poročil pridobi nov vpogled v položaj podjetja in na ta način učinkoviteje upravlja z razpoložljivimi finančnimi instrumenti.

Integrativnost z ostalim okoljem
Kot del podatkovnega okolja se pozitivni učinki upravljanja s tveganji povečujejo, ko jih podjetje obravnava skupaj z okoljem korporativnega načrtovanja, uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC) in drugimi orodji.


symbol-mik-webeditionZa sprejemanje odločitev v dinamičnem poslovnem okolju potrebuje management točne informacije v najkrajšem času. Potrebne informacije so pogosto razpršene skozi strukturo korporacije - pogosto različne lokacije, različni jeziki in tudi različne strukture poročil.

Ena rešitev za lokalne in centralne potrebe
MIK rešitve združujejo potrebe različnih okolij. Lokalni uporabniki izkoriščajo prednosti intuitivnega uporabniškega vmesnika in povečane transparentnosti procesov poročanja - spremembe v centralnih strukturah se takoj prenesejo do lokalnih uporabnikov. Prav tako lahko uporabniki kreativno izkoriščajo in dopolnjujejo uporabnost poročil skozi funkcionalnost MS Excel-a.

 • Zasledovanje potreb končnega uporabnika.
 • Podpora različnim uporabniškim skupinam.
 • Prilagoditev uporabniškega okolja specifičnim potrebam.
 • Transparentnost in nadzor nad podatkovnim okoljem je prilagojena internim pravilom sistema.
 • Integrativnost z aplikacijami načrtovanja in poročanja, konsolidiranja ter spremljanja izvajanja strategije.