“Kreativno razmišljanje” v novembru

Predstavitev vsebine seminarjev.

Povečajte preglednost. Vzpodbudite inovativnost. Krepite kreativnost. Izboljšajte rezultate dela.