Povabilo na junijske brezplačne seminarje (3) kreativnosti


Načrtovanje pretoka dokumentacije

Torek, 11.06.2015, 14:00 – 15:00 – prijavite se!

Izboljšajte pretočnost dokumentacije preko celotne organizacije. Pridružite se nam na webinarju in spoznajte kako lahko MindManager skrajša potreben čas in izboljša preglednost pretoka dokumentacije.

  • Opredelitev korakov procesa.
  • Opredelitev zahtev posameznih korakov.
  • Organiziranje in optimiziranje informacij.
  • Uvajanje sprememb.

 

Bodite učinkoviti!


Podpora iskanju/urejanju idej (angl., brainstorming)

Četrtek, 18.06.2015, 14:00 – 15:00 – prijavite se!

Kako lahko izpeljete viharjenje možganov hitro, pregledno in z visoko stopnjo dodane vrednosti.

  • Opredelitev izzivov.
  • Zbiranje in dokumentiranje idej.
  • Kategoriziranje, rangiranje idej in sporočanje rezultatov.

 

Povečajte lastno učinkovitost in učinkovitost delovnih skupin.


Reševanje problemov in podpora procesom odločanja

Torek, 23.06.2015, 14:00 – 15:00 – prijavite se!

Ponovitev seminarja. Predstavitev funkcionalnosti s poudarkom na poslovni uporabi – sodelovanje ključnih področij delovanja : projektno vodenje, strateško načrtovanje in upravljanje informacij.

  • Učinkovito zajemanje informacij.
  • Primerjava in analiza različnih scenarijev
  • Vizualizacija in distribucija rezultatov med člane delovnih skupin

 

Bodite inovativni!