Odkrijte, Združite, Sprostite : Moč Informacij, MindManager Win&Mac

Za kreativne!!! Bodite med prvimi!

MindManager 2019 omogoča učinkovito podporo sestankom, snovanju konceptov in razvoju idej, viharjenju možganov (angl. brainstorming), urejanju delovnega okolja in upravljanju projektov ter posredovanju rezultatov doseženega dela.

Novosti MindManager 2019

  • Priprava interaktivnih map, grafikonov in diagramov,
  • Učinkovitejše procesiranje in organiziranje informacij,
  • Izboljšana strukturiranost in preglednost načrtov ter projektov,
  • Enovit vpogled v celoto in hkrati v podrobnosti ter
  • še mnogo več; sledite povezavi!

Od sedaj tudi za manjše delovne/projektne skupine (5-9).

Novosti MindManager Enterprise 2019

  • Izboljšana SharePoint povezljivost,
  • Izboljšan Gantt Pro in
  • plus še vse novosti MindManager; sledite povezavi!

Povprašajte za veljavne (posebne) cene in naročila @RMC.