gototopgototop
Učinkovito upravljanje poslovnih procesov
iStock_000007536656XSmall

Strateško usmerjana podjetja črpajo svoj uspeh tudi iz informacijskih rešitev za podporo odločanju. 

Poslovna inteligenca in Upravljanje poslovne uspešnosti

Integrirane rešitve načrtovanja, poročanja in analiziranja, omogočajo podjetjem usmerjanje poslovanja v zahtevnem dinamičnem okolju.

 

 

Ob podpori aktivnih podatkov sprejemate prave odločitve.

Povprašajte nas !!!

 
 • Aktivno spremljanje uresničevanja strategije

  suo

  Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji podprti z razvojnimi projekti ter akcijskimi načrti tvorijo strateško mapo razvoja.

  Samo z jasno opredeljeno poslovno strukturo in z opredeljenimi poslovnimi vrednostmi lahko sodobna orodja informacijske tehnologije oblikujejo dodano vrednost v procesu sprejemanja poslovnih odločitev.

  Jasno definirano poslovno okolje, poslovni cilji in merljivo opredeljena strategija.

 • Uvajanje rešitev upravljanja poslovne uspešnosti

  iStock_000009043168XSmall

  Sistematičen pristop pri oblikovanju poslovnih rešitev predstavlja nujen predpogoj za učinkovito izkoriščanje moči sodobnih informacijskih orodij.

  Prepoznavanje prihodnosti in napovedovanje gibanj poslovnih veličin postane vsakdanje delo snovalca ter uporabnika sodobno zasnovanega sistema za učinkovito upravljanje poslovne uspešnosti.

  Uravnoteženost razvoja - optimalno razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji.

 • Rešitve za podporo odločanju

  iStock_000006840335XSmall

  Poglobljene analize analitikov v oddelkih kontrolinga ter hitri in jasni pregledi vseh nivojev nekega sistema za management.

  Sodobna in celovita platforma za načrtovanje, nadzor in analize ter poročanje podpira uporabnike pri izvajanju kompleksnih analiz in pri proučevanju trendov ter napovedovanju prihodnjih gibanj.

  dobre poslovne rešitve & prava tehnologija => pravočasne in premišljene odločitve

 • Holistično upravljanje kakovosti z modelom odličnosti in s samoocenjevanjem

  Zakaj_SO
  Sistem stalnih izboljšav zahteva dobre upravljalske prakse in disciplino načrtovanja.

  Če je samoocenjevanje nalog in rezultatov organizacije celostno, periodično in sistematično, si organizacija zagotavlja redno merjenje lastne uspešnosti in si postavlja izhodišča ponavljajočega/stalnega prepoznavanja možnih izboljšav.

  Redno samoocenjevanje je del koncepta holističnega upravljanja s kakovostjo.

 • Podpora uvajanju sistema stalnih izboljšav na poti odličnosti

  illustration-Converted
  Že po prvem samoocenjevanju je mogoče začeti oblikovati sistematično zasnovan pristop k vzpostavljanju sistema stalnih izboljšav.

  Močna podpora pri prioritetnem razvrščanju ter izboru predlogov izboljšav in pri pretvorbi predlogov v projekte, ki imajo opredeljen akcijski načrt, nosilce ter dinamiko izvajanja.

  Vključevanje vseh zaposlenih v proces oblikovanja akcijskega načrta na poti odličnosti.

 • Kreativno razmišljanje


  KreativnoS tehniko miselnih vzorcev je dosežena povečana izkoriščenost ustvarjalnosti posameznika in skupin, ne glede na področja dela ali vrsto dejavnosti.

  S skrbnim načrtovanjem aktivnosti in rednim spremljanjem njihovega uresničevanja je uspeh posameznika in delovne skupine verjetnejši.

  Delaj & Razmišljaj & Ustvarjaj & Vizualiziraj !!! 

   

   

Zadnje novice

Struktura členitve (projektnega) dela, #WBS : Napovedujemo brezplačen spletinar
19.02.2018

Učinkovit pristop k pripravi strukture členitve (projektnega) dela : WBS - Work Breakdown Structur...


Obvladovanje izzivov upravljanja procesov in projektov
10.01.2018

Ideje in znanje širite z orodji, ki dajejo rezultate.


MindManager 2018 za Windows - še učinkovitejši, še bogatejši
10.10.2017

MindManager 2018 omogoča učinkovito podporo sestankom, snovanju konceptov in razvoju idej, viharje...


Arhiv novic